Ontdek de

triage.nu app:

Beter samenwerken en hogere kwaliteit van zorg.

Contact

Voordelen

ABCDE, ISBARR & klinisch redeneren

De Triage.nu app werkt met breed geaccepteerde standaarden zoals ABCDE en ISBARR. De app stimuleert klinisch redeneren door specifieke vragen die aan de zorgmedewerker worden gesteld.

Zorgoverdracht binnen & buiten eigen organisatie

Overdracht gaat met de triage app gestructureerd en volledig volgens een vaste triage-standaard. Daardoor is de app voorbereid om ook zorg over te dragen naar andere organisaties.

Minder belasting voor artsen

De triage-app is de ideale ondersteuning voor verzorgende en verpleegkundigen om beter in te kunnen schatten wanneer zorg moet worden opgeschaald. Artsen kunnen beter geïnformeerd de afweging maken voor een visite.

Succesverhalen van triage.nu

Momenteel is de app nog in pilot-fase bij Zonnehuisgroep Noord, Zorggroep Meander en NCTS.

Met het toepassen van de ABCDE-methodiek kan ik goed urgentie beoordelen en op tijd ondersteuning en hulp bieden. Bij iemand met koorts bijvoorbeeld kan dan voorkomen worden dat iemand snel doodziek wordt, zoals in een sepsis.
Anneke Cazemier
triageverpleegkundige Zonnehuisgroep Noord
Een handige en gemakkelijke app om snel en methodisch een client in kaart te brengen, om vervolgens met hulp van de app gestructureerd over te dragen aan een collega of arts.
Kinèreth Snip
triageverpleegkundige Zonnehuisgroep Noord
Door gebruik te maken van de triage app kun je snel en correct handelen en daarnaast is er een duidelijke complete rapportage naar de arts toe.
Roelina Kupers
Revalidatieverpleegkundige, Zorggroep Meander

Bekijk de app in actie

In deze screencast krijg je een impressie hoe de app werkt.

Voor het hele team

Verpleegkundige

De verpleegkundige zal door het volledige zorgbeeld dat wordt gecreëerd met de app met meer vertrouwen een arts bellen volgens de ISBARR. En zal verzorgende en helpende beter kunnen sturen door een completer zorgbeeld.

Verzorgende

De triage app is een goede aanvulling op de kennis en vaardigheden van de verzorgende. Medische termen en afkortingen staan helder uitgelegd. Zo wordt er tijdens het werken met de app ook gewerkt aan de kennis van de medewerker. Het klinisch redeneren wordt ook gestimuleerd met specifieke vragen.

Helpende

Een helpende kan de app al gebruiken maar zal niet op alle triage vragen antwoord kunnen geven. Een helpende zou eerst ook met het simulatiespel en de app aan de slag kunnen gaan om ervaring en kennis op te doen.

Arts

De arts zal door volledige rapportages of telefoontjes via de ISBARR een betere inschatting kunnen maken van de situatie. En zo mogelijk ritjes besparen.

Ook de triage.nu app voor jouw organisatie?

De app is momenteel nog in pilot-fase. We testen nu bij enkele zorginstellingen en schalen dit langzaam op. De verwachting is dat de app tegen eind 2023 gereed zal zijn.

Onze partners en afnemers